JOYERIA PEREZ
Calle Ayala 15
28001 Madrid España
Teléfono: 915 75 65 17